Dogs Rules

Algemene voorwaarden

Algemeen

Dogs Rules (hierna te noemen de hondenschool) geeft training, voorlichting en advies aan de hondeneigenaar (hierna te noemen cursist of klant) volgens afspraak en omschrijving van de website.


Inschrijving

De hondenschool bepaalt of een klant in aanmerking komt voor de ingeschreven cursus en behoudt zich het recht de inschrijving om welke reden dan ook te weigeren of de klant door te verwijzen naar een andere cursus of gedragstherapeut.

De hondenschool behoudt zich het recht om klanten deelname aan een cursus te weigeren wanneer de hondenschool dit niet veilig acht, medisch niet verantwoord acht en/of er een risico vormt in welk opzicht dan ook.

Klanten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van geschikte tuigen en halsbanden. Slipkettingen, prikbanden en dergelijke zijn niet toegestaan tijdens de trainingen. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.  De hondenschool beoordeelt de materialen van de klant en behoudt het recht om de materialen te weigeren tijdens de cursus.

De klant zorgt ervoor dat de hond de benodigde inentingen heeft ontvangen. Bij elke start van cursus kan deze voor inzage gevraagd worden.

Indien een cursist jonger is dan 15 jaar dient deze tijdens de trainingen te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.De overeenkomst 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen die de klant aangaat met de hondenschool.

De inschrijving is akkoord wanneer de klant per mail een persoonlijke bevestiging van inschrijving heeft ontvangen. Na ontvangst van een bevestiging van inschrijving van de hondenschool is de inschrijving voor training, voorlichting of begeleiding definitief.

Indien de cursist minderjarig is, is de inschrijving door ouder of voogd verplicht.Betalingsmogelijkheden

Voor alle diensten dient u het factuurbedrag in één keer te voldoen bij aanvang van de (eerste) les/sessie. Voor alsnog is het alleen mogelijk contant te betalen.


Annulering van trainingen, voorlichting, begeleiding.

De hondenschool heeft het recht om trainingen af te lassen wanneer het onverantwoord is om de hond te vervoeren, bij ziekte of afwezigheid van de trainer, specifieke weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden. De afgelaste training wordt in overleg verzet naar een andere dag.

De cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven via e-mail of Whats-app contact wanneer hij/zij niet in staat is de training door te laten gaan.

Door de cursist afgelaste lessen, minder dan 24 uur van tevoren, komen automatisch te vervallen. Het is niet mogelijk geld terug te ontvangen.


Aansprakelijkheid

De hondenschool is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan de cursist, hond of omgeving.

De hondenschool behoudt zich het recht de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten en/ of calculatie fouten.

De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

De klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/klant en zijn/haar hond aan personen of materialen (worden) wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van zowel de hondenschool, medecursisten en de locatie waar getraind wordt.

De klant dient zelf een WA-verzekering te hebben, waar de honden in zijn opgenomen. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.


Het verspreiden van informatie

Mondelinge reclame en verspreiding van positieve feedback of recensies worden erg gewaardeerd.

Het delen van berichten van de Dogs Rules Facebook/instagram pagina worden zeer op prijs gesteld.

Door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen (e-mails, lesplannen, begeleidingsplannen, adviesverslagen) vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd of verspreid, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op papier of digitaal.

Chat openen
Goedendag,
Waarmee kan ik je helpen?